+30 2410 538 538 | +30 210 981 81 81

English

Επιτακτική η χρήση laser στην επούλωση των κατακλίσεων

Επιτακτική η χρήση laser στην επούλωση των κατακλίσεων

Επιτακτική η χρήση laser στην επούλωση των κατακλίσεων

Τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη στον χώρο της ιατρικής και νοσηλευτικής επιστήμης ήταν ραγδαία.

Οι κατακλίσεις όμως συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να αποτελούν ένα πολυδιάστατο και πολύπλευρο «πρόβλημα» όχι μόνο για τον ασθενή που το βιώνει, αλλά και για την οικογένεια, τους επαγγελματίες υγείας και το κοινωνικό περιβάλλον.

Παρά τις προσπάθειες των ερευνητών, ιατρών και νοσηλευτών που εδώ και πολλές δεκαετίες διερευνούν το πρόβλημα αυτό, όπως αποδεικνύεται από την πληθώρα των εργαλείων αξιολόγησης του κινδύνου ανάπτυξης κατακλίσεων και των πρωτοκόλλων φροντίδας και παρόλη την ποικιλία των αποτελεσμάτων, οι δείκτες επιπολασμού και επίπτωσης αυξάνονται συνεχώς.

Η αύξηση της συχνότητας κατακλίσεων συνεπάγεται όχι μόνο με αύξηση του μέσου όρου παραμονής στο νοσοκομείο και του κόστους, αλλά και αύξηση του αριθμού των ασθενών στις λίστες αναμονής και ζήτησης των νοσοκομειακών κλινών. Ενδεικτικά στη Μ. Βρετανία, όπου έχουν γίνει και οι περισσότερες έρευνες, από το 1960 έως το 1990 σε γενικά νοσοκομεία αναφέρονταν δείκτες από 4% — 9% ενώ μετά το 1990 σε δύο έρευνες αναφέρθηκαν δείκτες 11,3% και 18,6% ενώ σήμερα στο έτος 2012 οι δείκτες έχουν ξεπεράσει το 33%.

Το δε κόστος των κατακλίσεων ακολούθησε την ίδια τάση και ενώ το 1977 υπολογίστηκε σε 100 εκατ. λίρες και το 1982 σε 150 εκατ. λίρες το 1988 διπλασιάστηκε σε 300 εκατ. λίρες και πιο αργότερα το 1993 εκτιμήθηκε ότι κυμαίνεται από 180 έως 321 εκατ. λίρες το χρόνο. Σήμερα στο έτος 2012 υπολογίζεται ότι το κόστος έχει τριπλασιαστεί.

Πολλές μελέτες κόστους των κατακλίσεων έχουν γίνει επίσης στις Η.Π.Α. Το συνολικό κόστος των κατακλίσεων μόνο γιο το 1984 ανήλθε σε 9 δις. δολάρια ενώ από το 1960 έως το 1986 30 εκατ. ασθενείς υπέφεραν από κατακλίσεις και δαπανήθηκαν περισσότερα από 100 δισ. δολάρια. Σήμερα 25 χρόνια αργότερα υπολογίζεται ότι τόσο οι ασθενείς όσο και το κόστος έχει επίσης τριπλασιαστεί. Σύμφωνα με την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή των Η.Π.Α., το κόστος θεραπείας των κατακλίσεων έχει εκτιμηθεί από 2.000 έως 30.000 δολάρια ανά ασθενή.

Στην Ελλάδα, έχουν γίνει αρκετές έρευνες αλλά δεν έχουμε συγκριτικά αποτελέσματα τόσο σε σχέση με τους δείκτες συχνότητας όσο και με το κόστος αλλά σίγουρα δεν υπάρχει σημαντική διαφορά με τα προαναφερθέντα σε σχέση με τον πληθυσμό.

Από τη βιβλιογραφία γίνεται φανερό ότι η θεραπεία των ελκών από κατάκλιση είναι αρκετά δαπανηρή ενώ ο υπολογισμός του κόστους τόσο της πρόληψης όσα και της θεραπείας είναι πολύ δύσκολος. Γίνεται λοιπόν εύκολα κατανοητό ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη για όλο το κοινωνικό κράτος να βρεθεί μια λύση, θεμιτά οικονομική αλλά και σαφέστατη από πλευράς χρόνου θεραπείας ενός έλκους κατάκλισης.

Με άλλα λόγια αυτή η λύση που αναζητούμε θα πρέπει να είναι καταλυτική στη θεραπεία κατακλίσεων σε σχέση με τον παράγοντα χρόνο επούλωσης και τα κονδύλια που θα διαθέτονται χωρίς να απαξιώνεται η μέχρι τώρα χρήση των εφαρμοσμένων μεθόδων. Μια τέτοια λύση και μάλιστα ανώδυνη και ακίνδυνη προσφέρει η Θεραπεία με Laser. Η Θεραπεία Laser είναι μια άκρως επιστημονική μέθοδος η οποία κερδίζει μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο έδαφος σε πολλούς ακόμη τομείς της ιατρικής επιστήμης.

Τι συμβαίνει στο δέρμα κατά την κατάκλιση;

Ως κατάκλιση ορίστηκε η κυτταρική νέκρωση περιοχής του σώματος που προκαλείται από τη διακοπή της μικροκυκλοφορίας στους ιστούς. Η σταδιοποίηση των κατακλίσεων σύμφωνα με την Αμερικάνικη Εταιρία Δερματολογίας ορίζεται ως εξής:

θεραπεία κατάκλισης

  • Στάδιο 1ο - ερυθρότητα χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος. 
  • Στάδιο 2ο - φυσαλίδες, εκδορά, λύση της συνέχειας της επιδερμίδας ή και του χορίου. 
  • Στάδιο 3ο - μερική καταστροφή του υποδορίου ιστού. 
  • Στάδιο 4ο - πλήρης καταστροφή του υποδορίου ιστού – σπήλαιο.

Οι μέχρι τώρα εφαρμοζόμενες μέθοδοι - τεχνικές προκειμένου να επιτευχθεί η επούλωση ενός έλκους ήταν:

επιθέματα1ο επιθέματα

κλίνες2ο ειδικά στρώματα - κλίνες

καθαρισμός3ο χειρουργικός καθαρισμός

πολωμένο φως4ο πολωμένο φως

 

Τι αποτελέσματα έχει η εφαρμογή των θεραπευτικών laser;
Αποδείχθηκε ότι, μέσω της θεραπείας με laser αναπτύσσεται μικροβιοκτόνος και βακτηριοκτόνος δράση ενισχύοντας τις φυσικές αμυντικές δυνάμεις του οργανισμού προκειμένου να επιτευχθεί επούλωση. Τα αποτελέσματα είναι επίσης χαρακτηριστικά στην ανακούφιση του ασθενούς από τον πόνο. Ενώ λοιπόν η Αμερικάνικη Εταιρία Δερματολογίας αναφέρεται αποκλειστικά στο στάδιο που φτάνει ένας ασθενής με ένα έλκος εμείς εδώ σας παρουσιάζουμε τον τρόπο επαναφοράς αυτού του ασθενούς σε μια υγιή και επουλωμένη κατάσταση χωρίς την ανάγκη κάποιας πλαστικής επέμβασης.
Δείτε την «ανοικοδόμηση» μιας κατάκλισης σε ασθενή γυναίκα με ηλικία 94 ετών.

θεραπεία κατάκλισης1η θεραπεία 28/8

θεραπεία κατάκλισης5η θεραπεία  6/9

θεραπεία κατάκλισης10η θεραπεία  26/9

θεραπεία κατάκλισης12η θεραπεία 15/10

θεραπεία κατάκλισης14η θεραπεία 6/11

θεραπεία κατάκλισης15η θεραπεία 28/1

 

Η αφόρητη δυσοσμία από το έλκος σταματά πλέον να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους συγγενείς ή το νοσηλευτικό προσωπικό αφού μετά την πρώτη ή δεύτερη θεραπεία το έλκος σταματά να μυρίζει. Ο χρόνος νοσηλείας μικραίνει, το οικονομικό κόστος μειώνεται σημαντικά, και αδειάζουν κρεβάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επόμενους ασθενείς. Η θεραπεία στερείται παρενεργειών και μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις ηλικίες. Δίνει την δυνατότητα εφαρμογής της θεραπευτικής παρέμβασης από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ακόμη και στα πλαίσια του προγράμματος κατ΄οίκον νοσηλείας.

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι, η θεραπεία των κατακλίσεων με την εφαρμογή των ακτίνων laser αποτελεί μια απλή και ανώδυνη, σχεδόν 100% αποτελεσματική μέθοδο σε συνάρτηση πάντα με τα κλινικά κριτήρια που δίνουν την εικόνα του ασθενούς, το στάδιο της κατάκλισης, τον τρόπο της ζωής του, τον τρόπο στάσης του, τις καθημερινές ανάγκες του κ.λ.π.

Το laser είναι εντελώς ακίνδυνο για τον ασθενή, αφού είναι ενισχυμένο, μονοχρωματικό φως που εφαρμόζεται εδώ και 50 χρόνια σε περισσότερες από εκατόν είκοσι χώρες σε όλο τον κόσμο και εγείρει ερωτηματικά η μη χρησιμοποίησή του από τα κρατικά ιδρύματα της χώρας μας!

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

WALT ΠΑΝΕΠΕΘΕΛ Medical Lasers Laser.gr Irradia

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Laser Center Larissas | ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕ LASER

Το κέντρο θεραπείας Laser Therapy Center ιδρύθηκε το έτος 1991 στο Νομό Λάρισας με την ονομασία Physio Laser. Στην συνέχεια, το έτος 1996, μετονομάστηκε ως Laser Center Larissas. 10 χρόνια αργότερα, το έτος 2006, το τμήμα θεραπείας με laser της «Laser Center Larissas» απέκτησε τον δικό του ξεχωριστό διακριτικό τίτλο «Laser Therapy Center».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ: Laser Center Larissas

Ερυθρού Σταυρού 9, 412 21, Λάρισα

+30 2410 538 538

ΕΛΑΣΣΟΝΑ: Laser Therapy Center

Παν. Ζήδρου 7, 402 00, Ελασσόνα

+30 24930 24 200

ΑΘΗΝΑ: Laser Therapy Center

Λ. Ποσειδώνος 47, 162 75, Π. Φάληρο

+30 210 981 8181

BULGARIA: Laser Therapy Center

29 Dame Gruev Str, 2700, Blagoevgrad

+359 8 96 97 98 99

------

+30 6938 538 538

info@laser-center.gr

www.laser-center.gr

NEWSLETTER

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.